top

Đọc thêm

[ IVN ] Chức năng, nhiệm vụ của Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 608 | Tác giả: admin

Tiếp nhận thông tin, phản ánh thông tin và cung cấp thông tin, liên kết các nguồn lực cho các doanh nghiệp; tổ chức...

[ IVN ] Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 3402 | Tác giả: admin

Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam gồm các Ông Bà -   Viện trưởng: Trần Thị Hồng Châu;...

[ IVN ] Pháp lý Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 9035 | Tác giả: admin

Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam có tên tiếng Anh là: Institute of Vietnamese Enterprises and Talent Development;...

[ IVN ] Hội đồng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 3100 | Tác giả: admin

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng...

[ IVN ] Cơ cấu tổ chức Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 4261 | Tác giả: admin

Viện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi cần thiết có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung...