top

[ IVN ] Pháp lý Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 8416 | Tác giả: admin
ivn.net.vn - Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam có tên tiếng Anh là: Institute of Vietnamese Enterprises and Talent Development; tên viết tắt tiếng Anh: IVN. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.
 

 

1. Tên Viện

- Tên tiếng Việt: VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ TÀI NĂNG VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: Institute of Vietnamese Enterprises and Talent Development

- Tên viết tắt tiếng Anh: IVN

2. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

3. Viện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi cần thiết có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung tâm, câu lạc bộ, hội, nhóm và các đơn vị trực thuộc ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước sở tại.

 
BBT ivn.net.vn

Đọc thêm

[ IVN ] Hội đồng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2531 | Tác giả: admin

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng...

[ IVN ] Chức năng, nhiệm vụ của Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 406 | Tác giả: admin

Tiếp nhận thông tin, phản ánh thông tin và cung cấp thông tin, liên kết các nguồn lực cho các doanh nghiệp; tổ chức...

[ IVN ] Cơ cấu tổ chức Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2848 | Tác giả: admin

Viện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi cần thiết có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung...

[ IVN ] Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2574 | Tác giả: admin

Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam gồm các Ông Bà -   Viện trưởng: Trần Thị Hồng Châu;...

Danh sách CTV khóa báo chí, phát thanh, truyền hình

Chủ nhật | 03/09/2023 | Lượt xem: 1390 | Tác giả: admin