top

[ IVN ] Chức năng, nhiệm vụ của Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 609 | Tác giả: admin
ivn.net.vn - Tiếp nhận thông tin, phản ánh thông tin và cung cấp thông tin, liên kết các nguồn lực cho các doanh nghiệp; tổ chức các sự kiện, cuộc thi để tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp hình thể & tài năng của con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.

1.    Chức năng: 
1.1.    Nghiên cứu xây dựng phát triển doanh nghiệp, các giải pháp, hình thức tổ chức, quản trị, truyền thông, tiếp nhận, thông tin, phản ánh thông tin và cung cấp thông tin, liên kết các nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực liên quan đến ngành nghề nông thôn Việt Nam và tất cả các lĩnh vực ngành nghề khác. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên và không chuyên, tổ chức các sự kiện, tổ chức các cuộc thi tài năng, nhan sắc ở mọi lĩnh vực ngành nghề để tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp hình thể & tài năng của con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.
1.2.    Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội, từ báo chí – truyền hình – phát thanh và mọi kênh thông tin khác, phản ánh & cung cấp thông tin đến các cơ quan ban ngành chức năng trong phạm vi toàn quốc và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. 
1.3.    Tìm kiếm, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, tổ chức, thực hiện các chương trình, sự kiện, dự án và cung cấp thông tin, các ấn phẩm truyền thông đa phương tiện trong lĩnh vực phát triển nông dân, nông nghiệp, doanh nhân, doanh nghiệp tài năng, kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực… cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ: 
2.1. Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, sự kiện, đề tài, dự án, hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, doanh nhân, doanh nghiệp & tài năng Việt Nam ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc.
2.2. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp & tài năng Việt Nam; Tổ chức hội thảo, hội nghị, chương trình, sự kiện, tập huấn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - truyền thông đa phương tiện, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, doanh nhân, doanh nghiệp & tài năng Việt Nam ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc.
2.3. Xây dựng & thực hiện các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, tạp chí giấy, báo điện tử, báo giấy, kênh truyền hình… theo quy định của pháp luật, để phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ truyền thông - marketing cho sự phát triển của cộng đồng, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp và các tài năng trong mọi lĩnh vực ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc.
2.4. Tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, các tài năng ở mọi lĩnh vực của các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc. Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn, các tổ chức có liên quan, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển cộng đồng, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
2.5. Tập hợp các nông dân đam mê, tâm huyết, có ý tưởng sáng tạo phát minh các thiết bị nông cụ cho nông thôn và khâu chế biến bảo quản cho ngành nông nghiệp Việt Nam xanh sạch và bền vững. Tập hợp các thanh thiếu niên và nhi đồng có năng khiếu & tài năng thiên bẩm các vùng nông thôn Việt Nam cũng như trên mọi miền tổ quốc nhưng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn không có đủ điều kiện phát huy năng khiếu và tài năng của mình để đưa ra các giải pháp & chính sách giúp đỡ, hỗ trợ.
2.6. Tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện để giúp cộng đồng, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, các tài năng ở mọi lĩnh vực của các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc phát triển. Xây dựng các kênh, các công cụ, các phương tiện, các hình thức để thực hiện thành công nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội, từ báo chí – truyền hình – phát thanh, mạng xã hội, internet và mọi kênh thông tin khác, phản ánh & cung cấp thông tin đến các cơ quan ban ngành chức năng trong phạm vi toàn quốc và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.
2.7. Xây dựng các kế hoạch, giải pháp, chính sách, pháp luật, cơ cấu, hình thức tổ chức, quản trị, quy hoạch, mạng lưới, đào tạo, bồi dưỡng, công cụ truyền thông – marketing đa phương tiện, liên kết các nguồn lực; ứng dụng, xây dựng mô hình để phát triển nguồn nhân lực, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp, thương hiệu và tài năng ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc phát triển về mọi mặt.
2.8. Thực hiện công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống & sản xuất kinh doanh ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc. Tìm kiếm các nguồn kinh phí trong nước và quốc tế để tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, và hỗ trợ các dự án phát minh sáng tạo trong cộng đồng tài năng Việt Nam cũng như ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ và duy trì hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên và không chuyên, tổ chức các sự kiện, tổ chức các cuộc thi tài năng, nhan sắc ở mọi lĩnh vực ngành nghề để tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp hình thể & tài năng của con người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.
2.9. Liên kết với các trường đại học, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện, phát triển, ứng dụng các dự án khoa học công nghệ ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc. Liên kết với các trường đại học các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cộng đồng, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp và tài năng Việt Nam ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc.
2.10. Tổ chức các chương trình, hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sự kiện để hỗ trợ cộng đồng, nông dân, doanh nhân, doanh nghiệp và các tài năng ở mọi lĩnh vực ở các vùng nông thôn Việt Nam rộng lớn và trên mọi miền tổ quốc phát triển. Xây dựng các kế hoạch, giải pháp, chính sách để hỗ trợ các nông dân đam mê, tâm huyết, có ý tưởng sáng tạo phát minh các thiết bị nông cụ cho nông thôn và khâu chế biến bảo quản cho nghành nông nghiệp Việt Nam xanh sạch và bền vững. Xây dựng chính sách, giải pháp, kế hoạch, chương trình nhằm giúp đỡ các thanh thiếu niên và nhi đồng có năng khiếu & tài năng thiên bẩm các vùng nông thôn Việt Nam cũng như trên mọi miền tổ quốc nhưng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, có điều kiện phát huy năng khiếu và tài năng của mình.
2.11. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Trích Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam (IVN)
 
BBT ivn.net.vn

Đọc thêm

Danh sách CTV khóa báo chí, phát thanh, truyền hình

Chủ nhật | 03/09/2023 | Lượt xem: 2288 | Tác giả: admin

[ IVN ] Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 3403 | Tác giả: admin

Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam gồm các Ông Bà -   Viện trưởng: Trần Thị Hồng Châu;...

[ IVN ] Pháp lý Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 9037 | Tác giả: admin

Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam có tên tiếng Anh là: Institute of Vietnamese Enterprises and Talent Development;...

[ IVN ] Hội đồng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 3101 | Tác giả: admin

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng...

[ IVN ] Cơ cấu tổ chức Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 4263 | Tác giả: admin

Viện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi cần thiết có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung...