top

Tìm kiếm ...

[ IVN ] Cơ cấu tổ chức Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2848 | Tác giả: admin

Viện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi cần thiết có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung...

[ IVN ] Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2574 | Tác giả: admin

Ban lãnh đạo Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam gồm các Ông Bà -   Viện trưởng: Trần Thị Hồng Châu;...

[ IVN ] Hội đồng Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 2530 | Tác giả: admin

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng...

[ IVN ] Pháp lý Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 8415 | Tác giả: admin

Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam có tên tiếng Anh là: Institute of Vietnamese Enterprises and Talent Development;...

[ IVN ] Chức năng, nhiệm vụ của Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam

Thứ 5 | 08/06/2023 | Lượt xem: 406 | Tác giả: admin

Tiếp nhận thông tin, phản ánh thông tin và cung cấp thông tin, liên kết các nguồn lực cho các doanh nghiệp; tổ chức...

Ông Đỗ Viết Đủ - Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Hiểu và Thương đón nhận nhân hiệu Đại sứ nhân ái tiêu biểu 2023 từ Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng Doanh Liên

Thứ 3 | 23/05/2023 | Lượt xem: 1972 | Tác giả: admin

Ông Đỗ Viết Đủ - Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Hiểu và Thương, Đại sứ nhân ái Việt Nam năm 2019 là gương mặt tiêu biểu trong danh...

Viện trưởng Doanh Liên và Đoàn công tác của Viện IVN làm việc với Trường ĐH Văn hóa TP.HCM triển khai khóa bồi dưỡng 'Kỹ năng sản xuất nội dung báo chí, phát thanh, truyền hình'

Thứ 3 | 23/05/2023 | Lượt xem: 9336 | Tác giả: admin

Viện IVN phối hợp với Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng Truyền hình trực tuyến Việt Nam...