top

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% UBND xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 2 | 30/10/2023 | Lượt xem: 1049 | Tác giả: admin
ivn.net.vn - (LSVN) - Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% UBND xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

.

Ảnh minh họa.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã nỗ lực gắn kết với chuyển đổi số quốc gia theo hướng số hóa, tái sử dụng dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; cơ chế, chính sách, quy định trong thực hiện thủ tục hành chính tiếp tục được hoàn thiện; dịch vụ công trực tuyến tăng cả về số lượng và chất lượng; việc số hóa, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đều có chuyển biến tích cực so với năm 2022.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định; một số dịch vụ công trực tuyến thực hiện còn phức tạp, không đơn giản, thuận lợi; việc tăng số lượng hồ sơ trực tuyến ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực chất; số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa ở một số bộ, cơ quan, địa phương chưa đạt yêu cầu; năng suất lao động chưa được cải thiện; việc phối hợp trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính còn chưa hiệu quả; chưa kịp thời tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp,...

Trong đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng tiến độ, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Trước ngày 15/12/2023, hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

THU HƯƠNG

Nguồn: https://lsvn.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-100-ubnd-xa-trien-khai-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-tu-ban-chinh-1698654125.html

Đọc thêm

Tiêu chí lựa chọn biển số xe đưa vào kho đấu giá

Thứ 4 | 20/09/2023 | Lượt xem: 185 | Tác giả: admin

(Theo Lsvn.vn): Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp...

Infographics: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô

Thứ 7 | 30/09/2023 | Lượt xem: 124 | Tác giả: admin

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo

Thứ 3 | 27/02/2024 | Lượt xem: 715 | Tác giả: admin

(LSVN):Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Thứ 7 | 30/09/2023 | Lượt xem: 129 | Tác giả: admin

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động,...

Xử lý nghiêm văn nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật

Thứ 5 | 05/10/2023 | Lượt xem: 210 | Tác giả: admin

(LSVN) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân văn nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật về công...

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

Thứ 6 | 29/09/2023 | Lượt xem: 122 | Tác giả: admin

(Chinhphu.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của...

Nghệ sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực, quảng cáo sai sự thật sẽ bị đưa vào 'danh sách đen'

Thứ 5 | 05/10/2023 | Lượt xem: 137 | Tác giả: admin

Chiều 5/10, trong cuộc họp thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở...

Phấn đấu 2030, 50% trang trại, HTX, doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản tiếp cận công nghệ, quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn

Thứ 6 | 29/09/2023 | Lượt xem: 128 | Tác giả: admin

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án...